Neondiod

Into arts and writing. Trying to keep both feet on the ground. NeonDiod just happened to be there.

onsdag, oktober 27, 2004

Second assignment!

Dagens New Age -rörelse

Carl Reinhold Bråkenhielm skriver en intressant uppsats: ”Vad är sanning?”, där han verkligen brottas med den traditionella religionens uppgörelse med det nytänkande som grupper, samlade under New Age –manteln, förespråkar. I denna ger han olika syner på humanism av kristen typ, judisk typ och muslimsk typ, och så ger han glimtar av den urbild som skapats i myterna kring en ny tidsålder (the New Age). Paul Heelas, författare till ”the new age movement”, skriver om rörelsen: From the detraditionalized stance of the New Age what matters is the ”arcane”, the ”esoteric”, the ”hidden wisdom”, the ”inner or secret tradition”, the ”ageless wisdom” (sid. 27).

Uppkomsten
Vad som är den huvudsakliga röda tråden i alla linjer från äldre traditioner, genom sekularisering och in i detta nya, (även förknippat med Postmodernism och i extrem form med Cyber,) är en balans i det kosmiska varandet och tron på det goda. The New Age skapades som bekant i USA under hippie-tiden. Åtminstone är detta vad som idag blivit hörnpelarna i rörelsen. Rörelsen tar avstånd från den kristna grundsynen om ont och gott, och tron på fadern och sonen och dess helige ande (sid. 284). Istället hålles verkligheten ihop av samband som kan benämnas te.x. Pan-psychism och som påverkas av den sanna naturen, enligt New Age. Mycket av detta påminner om österländska livsåskådningar som t.ex. Taoismen. Man lever i samklang med naturen, helst som vegetarianer (åtminstone enligt hinduismens karma-lära).

En förutsättning för en organisk ny tidsålder, borde i min åsikt vara att man återanvänder tidigare förkastade idéer ikring vår religion, och väver in dem i sin rätta plats i historien. Hedendomen är en idélära som fortfarande lever, och som fungerar just på detta sätt (se Martin Holmbergs Nyhedendomen som kulturkritik). Den innehåller drag av polyteism och panteism bl.a. En väsentlig term inom denna trosuppfattning är catma (sid. 239), som innebär en friare tolkningsmodell än den som en statlig kyrka skulle förespråka. Trots denna ”modernisering” är man trogen sin tradition. Detta gör länken till ett New Age möjlig, eftersom det är viktigt inom den senare att inte förneka det industriella samhällets framfart.

Vi är alla kosmiska barn
En annan grundpelare inom New Age är den, att vårt kosmiska medvetande har sett/ser likadant ut överallt och i all tid. Det finns t.o.m. en kosmisk grundritning – Logos (sid. 279). Den religiösa tron blir således till en personlig existenstiell fråga istället för en fråga om masskultur, vilket i sin tur tunnar ut hela det fantastiska uttrycket ”The New Age”, som nu innefattar allt från satanistisk kult till aurahealing. Nyckelord som insikt och okunskap nämner Bråkenhielm i sin rätta mening, nämligen den att empati och kärlek är det som håller människor ihop i symmetriska mönster, inte någon sorts förnekelse av olikheter eller beundran av andras åsikter.

Dessa pelare är alla på ett djupare plan, om man ser på rörelsen från ett fågel-perspektiv ser man tydligare den symmetriska ordningen. New Age fungerar som ett paraply över många olika – vitt skilda åskådningar, dock har de alla gemensamt att de handlar om ett nytt gränsöverskridande. Rörelsen är till för svarta, vita, gamla och unga, sjuka och friska. Den motsätter sig helt eventuella nazistiska/faschistiska strömningar i den bemärkelsen att dessa lett till katastrofer under historiens gång. Därmed betyder inte det att alla de tankar som ingick i en pangermansk ideologi är oanvändbara.

Rudolf Steiners lära går ut på ett sammanhängande hermetiskt arv, de fysiska lagarna, och en djupt ekologisk medvetenhet, mycket likt dagens New Age. Han formulerade en utopisk vision för det ideala samhället. Han skapade grunderna till en antroposofisk medicin, ett antroposofiskt lantbruk, antroposofisk konst, skriver Olav Hammer (Profeter mot strömmen, ur Akashakrönikan, sid. 315.) . De insikter gångna tiders upplysta människor fått kan även vi uppnå, på villkor att vi följer rätt metod. Det finns en ”kosmisk minnesbank” för alla att tillgå.

I The Aquarian Conspiracy (i The New Age – An anthology of essential writings, William Bloom) skriver Marilyn Ferguson om ”upplysta” människor: ”They find that they have a sane, healthy centre, the wherewithal to deal with stress and to innovate, and that there are friends out there. (…) They try to describe a sense of awakening after years of being asleep, the coming together of broken parts of themselves, a healing and home-coming. In the transformative process we become the artists and scientists of our own lives.” Hon säger att vi alla har förmågan att laga det som gått sönder i psyket, och hur det är viktigt att vi vågar känna oss som barn. Bildterapi kan ta fram minnen från vår barndom. Folk som skadat sig kan känna sig som hela.

En grön ideologi
Jag sluter mig till en åsikt som Olav Hammer uttrycker i sin bok: ”På spaning efter helheten, NEW AGE, en ny folktro?”, nämligen den att mycket i rörelsen blivit alltför kommersiellt och att det verkliga budskapet ”tunnats ut”(se Jean Vernette, New Age) som effekt av detta. På sidan 124 skriver Hammer: …New Age, säger många nyhedniska, är ett uttryck för en patriarkalisk, konservativ, amerikansk medelklassideologi. Därmed tror jag att ockultism kan användas som ett redskap, inte för att utveckla en nynazism, utan för ett organiskt ”back to nature”- tankesätt som med nyhednisk/pagansk grund kan vända trenden och rädda världen från en undergång (jag tänker på kemiska vapen, mass-svält, oljeutsläpp och ”koncentrationsläger” för slaktdjur m.m.). Enligt Jean Vernette är det just en sådan konspiration som New Age handlar om.

Vi har nu passerat epoken då nord och syd står i krig mot varandra och den ”Tredje Världen” plågas utav industrivärldens överkonsumtion. Eller vi passerar den, kanske man ska säga. Numera finns även en ”Fjärde ” värld som bygger på en utplåning av dessa globala orättvisor. Kanske handlar det om att man omvärderar uttrycket ”rikedom” och värde. Är pengar tid eller tvärtom? Kanske är de konstnärliga förmågor som folk äger i de ”fattiga” delarna av världen långt mycket värdefullare än vårat kapital? Man kan inte ta allt för givet i en värld som denna, i så fall går vi mot vår egen undergång. Detta uttalar bl.a Marilyn Ferguson om Vattumannens tidålder.

Hur rör man sig i ett New Age-samhälle?
Det stora jobbet med en New Age- skapelse är att bena ut alla de flöden som kommer från olika håll. Att alla har sin egen etniska bakgrund gör att vi skapar en individuell skepnad åt oss själva. Gjorde vi det skulle vi snart drunkna i alla budskap. Vi lever trots allt i ett konsumtionssamhälle och även ”helare” och instruktörer vill ha betalt för det de gör eftersom de lär ha utbildat sig inom sitt yrke. Man kan inte svälja allt som glimmar. Det är viktigt att inte tappa fotfästet utan att betänka valen man gör.

Paul Heelas förmedlar hur viktigt det är att våga tänka fritt, ”to let go”, som han uttrycker det. Detta innebär också ett frikopplande från det allmänna samhället och dess manipulativa maskineri. (Sidan 25 i The New Age Movement) ”One becomes fully responsible when one becomes aware that there is an alternative to the life of the ego and the strategy of blaming society for one is wrong with one’s life.” Det är alltså av vikt att inse var i samhället man befinner sig, och vad man har för roll. Den rollen kan ingen hitta åt en, utan insikten om vem man vill vara måste komma inifrån. Det är en intuition som måste väckas upp, ibland våldsamt.

ekonomi

Rödakorsett bryter isol.

musicyourmindwillloveyou sightsoundcollective

NeonDiod as Art, Deviantart

bloglines

LastFM

MySpace!!!

ReseDagBok

Fractal Gallery

Liten Blogg

Thylacine Track

den Andre.

Hilma af Klimt

Fatta-Festival

Vedic Art hemsida

Empati (cirkus)

massagestol, bara en detalj (?)

Astrologi, hinduisk -

Horoskop!.

Jimi Barrett BLOGG.

*HuMlaB, Umeå university.

Emmaus hemsiDa

MOONSHAKE musikförening(konsertarrangörer)